Ul. Racławicka 99
02-634 Warszawa
+48 22 844 64 74

NIP 521-37-17-049
KRS 0000592614

kontakt:
Mateusz Kirstein – Wiceprezes
mkirstein@dobrofilms.com

Marta Berens – Szef Produkcji
mberens@dobrofilms.com